TR - EN

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Akplas, Plastik enjeksiyon konusunda uzmanlaşmayı başarmış bir işletmedir. Amacımız; çevresel etkilerimizi en aza indiribilmek için gereken önlemleri almak ve cevreye zarar vermeden üretim yapmaktadır. Bu bilinçle hareket eden Akplas "Doğal Çevrenin Korunması"amacıyla aşağıdaki taahhüt etmektedir.

İşletmemizde üretimden kaynaklı çevreye (hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği kaynakların azalaması, bitki, hayvan, insan sağlığına ve güvenliğine etki.) zararlı etkileri minimize etmek, atıkların bertarafını ve/ veya yeniden kullanımını sağlamak,

Enerji kaynakları (elektrik, doğalgaz, su, LPG, akaryakıt.) kullanımını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler koyarak gelişme sağlamak, 

Çevre ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak,

Çevre konusunda başarıya ulaşmakiçin tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,

Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlayarak, çevre standartlarımız yükseltmek, 

Çevre Politikalarımızın herkese açık olması,

Tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar. Çalışanlar kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumludurlar.